De belastingconsulent

Wat is een belastingconsulent? En wat kan die voor mij of mijn bedrijf betekenen?

De belastingconsulent is de aangewezen persoon om adviezen te geven omtrent uw belasting vragen. Dit kan gaan over de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, maar ook over de omzetbelasting of de loonbelasting. Zeker voor de ondernemer zijn deze belastingen vaak de oorzaak van hoofdbrekers.

Voor de grotere ondernemingen, bijvoorbeeld die waarbij een accountant echt noodzakelijk is voor de jaarrekening, is een belastingadviseur de beste persoon om in te schakelen. Vaak heeft uw accountant een partner in het bedrijf die belastingadviseur is.

Maar wanneer is een accountant écht nodig? Hiervoor heeft de wetgever een drietal eisen opgesteld, waaraan uw onderneming moet voldoen. Als er twee of meer eisen van toepassing zijn in een periode van twee van de drie aaneengesloten boekjaren, dan bent u wettelijk verplicht om een accountant in te schakelen voor de jaarrekening. In de andere zaken bent u vrij om een accountant te kiezen of niet. Een goede boekhouder is vaak voordeliger en uitstekend toegerust hiervoor.

U heeft een accountant nodig voor de jaarrekening, over 2023 en later, als u voldoet aan minimaal 2 van de volgende punten voor minimaal 2 boekjaren:

  • minimaal € 7.500.000,- balanswaarde
  • minimaal € 15.000.000,- omzet
  • minimaal 50 werknemers

Voor het doen van de VPB-aangiften is het uiteraard verstandig om daarvoor een belastingconsulent of belastingadviseur in te schakelen.