Eenmanszaak

De eenmanszaak is een rechtsvorm die door de startende ondernemer vaak gebruikt wordt. De eigenaar is bij deze rechtsvorm altijd een natuurlijk persoon.

Als eenmanszaak is de ondernemer volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die door de onderneming worden uitgevoerd. Helaas is ook het vermogen van de onderneming onlosmakelijk met de natuurlijke persoon verbonden. Met andere woorden: de ondernemer is met zijn privé vermogen volledig aansprakelijk voor de gevolgen van zijn handelen als ondernemer.

BV

De bv is mogelijk een van de bekendste ondernemingsvormen.

De belangrijkste reden om naar de notaris te gaan en een bv op te richten is niet de mogelijkheid om minder belasting te betalen, maar om de aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) te beperken. Daarbij komt dan het voordeel dat behaald kan worden bij de belastingbetaling.

Wat bij het hebben van een bv heel vaak over het hoofd wordt gezien is de verplichting om een minimaal salaris uit te betalen aan de directeur/grootaandeelhouder van € 51.000 (2023) per jaar. Dit bedrag is dan inclusief vakantiegeld en de bijtelling van de lease-auto. Er zijn uitzonderingen op deze regel mogelijk, zowel naar een lager loon als een hoger loon. Om dit uiteen te zetten is een persoonlijk gesprek handiger.

De VOF

De VOF (vennootschap onder firma) is een onderneming gebruikt om een samenwerking tussen natuurlijke en/of rechtspersonen vast te leggen.

De VOF wordt opgericht door inschrijving bij de Kamer van Koophandel in de regio van vestiging.  Het is wel belangrijk om de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen, dit om twist tussen de vennoten te voorkomen bij verschil van mening.

Een nadeel van de VOF is dat ieder van de vennoten aansprakelijk is voor alle schulden en aansprakelijkheden. Zo dat na voldoening van die schulden de andere vennoot vrij zal zijn van de schulden.

CV

 De CV is een commanditaire vennootschap waarbij een van de vennoten vaak de financiering regelt en de andere vennoot de daadwerkelijke bestuurder is.

De geldschieter is dan vaak de ‘stille’ vennoot en is in verschillende constructies die de CV kan hebben niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

De banken zijn nooit zo blij met deze constructie, omdat de stille vennoot niet eenvoudig gecontroleerd kan worden. De uitvoering van de Wwft en AGV wordt daardoor een stuk moeilijker.

Meer informatie

Voor de keuze van uw ondernemingsvorm zijn meerdere factoren van belang. Het is daarom op voorhand niet aan te geven welke ondernemingsvorm voor uw onderneming het beste is. Hiervoor is een informatief gesprek de beste oplossing. De Belastingconsulent kan u daarover advies geven, zonder dat er kosten aan zijn verbonden. 

Onze service

Uw onderneming is de basis van uw inkomen. Wij zijn er voor de fiscale adviezen en tips. Hierdoor voorkomt u schade en mogelijke boetes.