Eenmanszaak

De eenmanszaak is een rechtsvorm die door de startende ondernemer vaak gebruikt wordt. De eigenaar is bij deze rechtsvorm altijd een natuurlijk persoon.

Als eenmanszaak is de ondernemer volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die door de onderneming worden uitgevoerd. Helaas is ook het vermogen van de onderneming onlosmakelijk met het vermogen van de natuurlijke persoon verbonden. Met andere woorden: de ondernemer is met zijn privé vermogen volledig aansprakelijk voor de gevolgen van zijn handelen als ondernemer en andersom.

BV

De bv is mogelijk een van de bekendste ondernemingsvormen naast de eenmanszaak.

De belangrijkste reden om naar de notaris te gaan en een bv op te richten is niet de mogelijkheid om minder belasting te betalen, maar om de aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) te beperken.

Wat bij het hebben van een bv heel vaak over het hoofd wordt gezien is de verplichting om een minimaal salaris uit te betalen aan de directeur/grootaandeelhouder van bruto € 56.000 (2024) per jaar. Dit bedrag is dan inclusief vakantiegeld en de eventuele bijtelling van de bedrijfsauto. 

Het minimale jaarloon van de DGA is mede afhankelijk van de loonsom van personeel. Het is altijd minimaal gelijk aan de meest verdienende medewerker in de onderneming.

Er zijn uitzonderingen op deze regel mogelijk, zowel naar een lager loon als een hoger loon. Om dit uiteen te zetten is een persoonlijk gesprek aan te bevelen.

De VOF

De VOF (vennootschap onder firma) is een ondernemingsvorm gebruikt om een samenwerking tussen natuurlijke en/of rechtspersonen vast te leggen.

De VOF wordt opgericht door inschrijving bij de Kamer van Koophandel in de regio van vestiging.  Het is wel belangrijk (maar niet verplicht) om de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen, dit om twist tussen de vennoten te voorkomen bij verschil van mening.

Een nadeel van de VOF is dat een ieder van de vennoten aansprakelijk is voor alle schulden en aansprakelijkheden in de onderneming. Zo dat na voldoening van die schuld(en) door een van de vennoten de andere venno(o)ten vrij zal/zullen zijn van die schuld(en).

CV

De CV is een commanditaire vennootschap waarbij een van de vennoten vaak alleen de financiering regelt en de andere vennoot de daadwerkelijke bestuurder is.

De geldschieter is dan vaak de ‘stille’ vennoot en is in verschillende constructies die de CV kan hebben niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

De banken zijn nooit zo blij met deze constructie, omdat de stille vennoot niet eenvoudig gecontroleerd kan worden. De uitvoering van de Wwft en AGV wordt daardoor een stuk moeilijker.

Meer informatie

Voor de keuze van uw ondernemingsvorm zijn meerdere factoren van belang. Het is daarom op voorhand niet aan te geven welke ondernemingsvorm voor uw onderneming het beste is. Hiervoor is een informatief gesprek de beste oplossing. deBelastingconsulent kan u daarover advies geven, zonder dat er kosten aan zijn verbonden. 

Onze service

Uw onderneming is de basis van uw inkomen. Wij zijn er voor de adviezen en tips. Hierdoor kan schade voorkomen worden, alsmede mogelijke boetes. Ook kan deBelastingconsulent u helpen met het voeren van uw administratie, Dit kan doormiddel van het volledig overdragen van de administratie, waardoor u uw handen geheel vrij heeft voor uw onderneming, maar het is ook mogelijk dat u een deel van de administratie zelf verwerkt en door deBelastingconsulent laat controleren en aanvullen.

In een persoonlijk geheel vrijblijvend gesprek wordt u ‘meegenomen’ in de mogelijkheden die deBelastingconsulent u kan bieden. De kosten variëren naar mate u zelf kan/wil doen.

Volledig uit handen geven aan deBelastingconsulent
tot en met 50 mutaties per maand
75,-per maand
Controle door deBelastingconsulent
vanaf
49,-per uur
BTW aangifte controleren
en verzenden naar de Belastingdienst
45,-per kwartaal