Particulier

Algemeen

Als inwoner van Nederland dient u ieder jaar uw aangifte inkomstenbelasting, over het voorgaande jaar, voor 1 mei in te dienen. Tenminste, als u een aangiftebrief heeft ontvangen. Heeft u die niet ontvangen maar denkt u toch dat er aangifte gedaan moet worden, bijvoorbeeld omdat u bent gaan werken, of een uitkering heeft ontvangen, of misschien omdat u een huis gekocht hebt, dan is het mogelijk voordeliger om toch aangifte te doen.

U kunt uitstel voor het indienen van de aangifte aanvragen voor 1 mei via de belastingtelefoon (0800 0543) of per brief naar de belastingdienst (Belastingdienst Uitstel, Postbus 2523, 6401 DA Heerlen). Dan heeft u tot 1 september van het lopende kalenderjaar de tijd. 

Vooraf ingevulde aangifte

De belastingdienst maakt voor de meeste particulieren een aangifte klaar met de gegevens die bekend zijn bij de belastingdienst, zoals looninkomsten, (spaar)banksaldo’s, betaalde hypotheekrente en het nog openstaande bedrag aan af te lossen hypotheek.
Maar (gelukkig) weet de belastingdienst niet álles…
U heeft een huis gekocht en/of verkocht. Daarbij zijn kosten gemaakt die aftrekbaar zijn van uw inkomen. Niet alles maar wel veel.
U heeft zorgkosten gemaakt die niet via de zorgverzekering vergoed worden of op een andere manier verrekend kunnen worden. Of u heeft giften gedaan aan erkende goede doelen.
Dit zijn zaken die de belastingdienst niet op uw aangifte invult, simpel omdat zij dat niet weten.

deBelastingconsulent heeft de kennis en ervaring om uw aangifte zo goed en voordelig mogelijk (uiteraard met inachtneming van de wet) te verwerken.

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek ontvangt u een kostenopgave en pas na uw akkoord worden de werkzaamheden gestart. De aangifte wordt u aangeboden ter informatie en na uw akkoord wordt die verzonden naar de belastingdienst.
Ook na het indienen kunnen nog nieuwe feiten naar voren komen. De aangifte kan dan aangepast worden totdat de belastingdienst de definitieve aanslag heeft vastgesteld. In bepaalde omstandigheden is het zelfs mogelijk om daarna ook nog aanpassingen te doen.

Contact

Het maken van een afspraak kan via Internet , per email: info @ debelastingconsulent.nl, via WhatsApp: 06 31 31 45 46 of telefonisch naar: 06 31 31 45 46