Particulier

Algemeen

Als inwoner van Nederland dient u ieder jaar uw aangifte inkomstenbelasting, over het voorgaande jaar, voor 1 mei in te dienen. Tenminste als u een aangiftebrief heeft ontvangen.

U kunt uitstel voor het indienen aanvragen tot 1 september van het lopende kalenderjaar via de belastingtelefoon (0800 0543) of per brief naar de belastingdienst (Belastingdienst Uitstel, Postbus 2523, 6401 DA Heerlen).

Vooraf ingevulde aangifte

De belastingdienst maakt voor de meeste particulieren een aangifte klaar met de gegevens die bekend zijn bij de belastingdienst, zoals looninkomsten, banksaldo’s, betaalde hypotheekrente het nog openstaande bedrag aan af te lossen hypotheek.
Maar (gelukkig) weet de belastingdienst niet álles…
U heeft een huis gekocht en/of verkocht. Daarbij zijn kosten gemaakt die aftrekbaar zijn van uw inkomen. Niet alles maar wel veel.
U heeft zorgkosten gemaakt die niet via de zorgverzekering vergoed worden of op een andere manier verrekend kunnen worden.
Dit zijn zaken die de belastingdienst niet op uw aangifte invult, simpel omdat zij dat niet weten.

deBelastingconsulent heeft de kennis en ervaring om uw aangifte zo goed en voordelig mogelijk (uiteraard met inachtneming van de wet) te verwerken.

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek ontvangt u een kostenopgave en pas na uw akkoord worden de werkzaamheden gestart. De aangifte wordt u aangeboden en na akkoord wordt die verzonden aan de belastingdienst.
Ook na het indienen kunnen nog nieuwe feiten naar voren komen. De aangifte kan dan aangepast worden totdat de belastingdienst de definitieve aanslag heeft vastgesteld. In bepaalde omstandigheden is het zelfs mogelijk om daarna ook nog aanpassingen te doen.

Contact

Het maken van een afspraak kan via Internet , per email: info @ debelastingconsulent.nl, via WhatsApp: 06 31 31 45 46 of telefonisch naar: 06 31 31 45 46