Onze Privacy-verklaring

Ons webadres is: https://www.debelastingconsulent.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

deBelastingconsulent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorna(a)m(en) en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BSN gegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoons- en financiële- gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

deBelastingconsulent verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van:

 • uw gegevens noodzakelijk voor de aangifte
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debelastingconsulent.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

deBelastingconsulent verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten voor u te kunnen uitvoeren
 • deBelastingconsulent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

deBelastingconsulent zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn verbonden aan de wettelijke termijnen, zoals onder meer door de belastingwetten gesteld.

Delen met anderen

deBelastingconsulent verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. deBelastingconsulent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

deBelastingconsulent gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (na de wettelijke termijnen) te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info @ debelastingconsulent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. deBelastingconsulent zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

deBelastingconsulent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info @ debelastingconsulent.nl. deBelastingconsulent heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en encryptiesoftware. Alle bestanden worden versleuteld opgeslagen.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding naar onze servers